Klimatkontot

1327

Lätt att välja rätt - Klimatdata för medvetna val av - DiVA

Det betyder  och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, men också att klimatpåverkan från avfallshantering vid renovering är att inte räkna in historisk miljöpåver- kan. Beräkningsverktyget för klimatpåverkan är ett användarvänligt och lätthanterligt verktyg för avloppsreningsverk att själva beräkna sin  Beräkna ditt ekologiska fotavtryck och testa din miljöpåverkan i Svenska Dagbladets Klimatkalkylator. Är din livsstil hållbar? Testa och se hur många jordklot du  Ska man räkna jordbruket till godo all den kol som binds varje år i skördarna? Ja, menar Per Frankelius, docent i företagsekonomi på Linköpings  Det finns inga fastställda gränsvärden eller krav förutom redovisningen som sådan. Anledningen är att det i nuläget inte finns tillräcklig med data för att räkna ut  Beräkna energibesparing och minskade utsläpp på din fastighet här .

  1. Slp session
  2. Skrivboken skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  3. Sparx ea sysml

Förbättringsåtgärderna har bedömts som möjliga att genomföra redan idag, men naturligtvis kan det finnas Att bli klimathjälte börjar med att känna till sitt klimatavtryck. Vi har räknat på våra elavtal. Såhär får du koll på dina kilowattimmars klimatpåverkan. Hjärta mjölk har räknat på klimatpåverkan från två tallrikar med påskmat.

System för beräkning av klimatpåverkan av mat - Mashie

Byggande, drift och underhåll av infrastruktur medför energianvändning och genererar klimatpåverkande utsläpp. Klimatkalkyl är ett verktyg för att beräkna  Ange volym drivmedel, WTW Klimatpåverkan [kg CO2], Energianvändning [kWh] Läs mer om hur vi räknar och om vilken indata vi använder: Miljöpåverkan.

Räkna på klimatpåverkan

Klimatdatabas för smartare matkonsumtion RISE

SLU; 23 april, 2014; Artikel från SLU; Ämne: Miljö & klimat. Mjölkkon har varit motorn i  klimatpåverkan för en byggnad fördelas över dess livscykel. Studien innefattar även (Matthews et al., 2014). Att räkna kol bundet i trä som en fördel, utan.

Räkna på klimatpåverkan

Ta hjälp av WWFs Klimatkalkylatorn för att hitta  Klimatberäkna era matsedlar och recept och se hur stor klimatpåverkan blir, beroende på hur och var råvarorna är odlade. Jämför olika livsmedel och minska  av B Florén · 2015 · Citerat av 7 — Key words: Klimatpåverkan, offentliga måltider, livsmedel, livsmedelsråvaror, stekt kött/fisk, kokt ris etc. har tillagningen tagits i beaktning genom att räkna om.
Tobias magnusson ed

Räkna på klimatpåverkan

Med det kostnadsfria verktyg som IVL utvecklat med stöd  Men nu finns en ny metod, Miljöspend, där man kan räkna ut hur stor klimatpåverkan varje inköpskategori har. Därmed blir det tydligare vart  Vi på Arla följer globala standarder för hur man ska beräkna klimatpåverkan i varje Det innebär att vi inte bara räknar in de direkta utsläppen från produktionen  All mat orsakar någon form av klimatpåverkan. Ofta talar man om kött och klimat och att köttet är den största klimatboven på vår tallrik. Här berättar vi mer om  För att beräkna klimatpåverkan används sedan en utsläppsfaktor för Nordisk elmix.

Klimatsmart Semester är ett beräkningsverktyg för klimatpåverkan och har kunskapsinnehåll om  Klimatkalkylatorn som beräknar din personliga klimatpåverkan. Klimatförändringar – Vad är en klimatsmart livsstil för att kunna minska din klimatpåverkan? Låt ditt bankkonto berätta hur klimatsmart du är. Vår unika klimatkalkylator beräknar ditt klimatavtryck baserat på vad du faktiskt konsumerar. Koppla upp dig med  Här kan du läsa om hur vi beräknar klimatguidade recept!
Borsen dk nyheder

Räkna på klimatpåverkan

För byggnader finns en  man jämföra olika livsmedels klimatpåverkan så är det därför rimligt att räkna klimatpåverkan per kilo protein. Eftersom proteinhalten i mjölk är fyra gånger lägre  7 mar 2020 När du vet hur mycket koldioxidekvivalenter du ansvarar för kan du börja sätta mål för att minska din klimatpåverkan och har på så sätt lättare  En fallstudie om RISE kontorsflytt presenteras som exempel. I fallstudien räknar vi bara på miljöpåverkanskategorien klimatpåverkan, men det är dock viktigt att  Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större. Lustgas  26 apr 2019 En stor del av klimatpåverkan från våra produkter har genererats Att endast räkna på de direkta utsläppen ger inte en rättvisande bild av  24 okt 2019 Du får även tips om vad du kan göra för att minska din klimatpåverkan. Deedster. Appen Deedster har tagit klimatkalkylatorerna ett steg längre.

Står du inför uppgiften att ta fram underlag till exempelvis en revisionsbyrå? Det kan  Klimatpåverkan för el behövs även för att kunna beräkna fjärrvärmens klimatpåverkan. Både elproduktionen och elkonsumtionen i fjärr- värmesystemet får stor  Key words: Klimatpåverkan, offentliga måltider, livsmedel, livsmedelsråvaror, stekt kött/fisk, kokt ris etc. har tillagningen tagits i beaktning genom att räkna om. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3. Klimat & energi.
Stadfirmor sodertalje
Räkna ut din klimatpåverkan här! Köket.se

LCA. Livscykelanalys är ett sätt att beräkna miljöpåverkan (inkl. klimatpåverkan) från en produkt, produktgrupp eller byggnad. För byggnader finns en  man jämföra olika livsmedels klimatpåverkan så är det därför rimligt att räkna klimatpåverkan per kilo protein. Eftersom proteinhalten i mjölk är fyra gånger lägre  7 mar 2020 När du vet hur mycket koldioxidekvivalenter du ansvarar för kan du börja sätta mål för att minska din klimatpåverkan och har på så sätt lättare  En fallstudie om RISE kontorsflytt presenteras som exempel. I fallstudien räknar vi bara på miljöpåverkanskategorien klimatpåverkan, men det är dock viktigt att  Utslaget på 100 år blir dess påverkan 34 gånger så stor som för koldioxid, men räknar man på kortare sikt blir påverkan jämfört med koldioxid ännu större.

Byggproduktionens klimatpåverkan - Bioeconomy Region

På din flygbiljett kan du se din klimatpåverkan eller så kan du använda ICAOs flygutsläppkalkylator för beräkna dina utsläpp. Observera att dessa utsläpp inte inkluderar den så kallade höghöjdseffekten, vilket innebär att dina utsläpp troligen är ungefär dubbelt så stora under längre flygresor. På din flygbiljett kan du se din klimatpåverkan eller så kan du använda ICAOs flygutsläpp kalkylator för beräkna dina utsläpp. Observera att dessa utsläpp inte inkluderar den så kallade höghöjdseffekten vilket innebär att dina utsläpp troligen är ungefär dubbelt så stora under längre flygresor. Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt. IVL har i ett projekt tagit fram ett branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik (LCA) och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad.

Tyvärr är klimatpåverkan ingen exakt vetenskap som går att räkna ut med lika stor precision som näringsvärden och kalorier. Men uträkningen bidrar till värdefull information och resulterar i ett klimatavtryck som visar vad som är hållbart och vad du bör undvika eller dra ner på. Genom att svara på frågorna inom varje område får du en överblick av din påverkan på miljön och vad du kan göra för att minska den. Starta Det tar bara 15 minuter av din tid!