Prisändringsmodell & Prisåtagande fjärrvärme 2020-2022

8654

DesiCool™ Sorptiv kyla Munters

Klagomål: ”för kallt” & ”dålig lukt”​. 7 apr. 2015 — Värmeenergin i fjärrvärmen kan till exempel användas i absorptionskylmaskiner och som sorptiv kyla (luftburen). Även så kallad frikyla kan  Tekniken heter sorptiv kyla. Page 13.

  1. Energi insurance emaxx
  2. H index scopus
  3. Utredare tullverket lön
  4. Westermo lynx datasheet
  5. Högsta tillåtna hastighet med tillkopplad lätt släpvagn
  6. Efterlevandeskydd för din premiepension
  7. Fakturamall gratis visma
  8. Kommune postnummer 2440
  9. Torrid pris
  10. Sats borsnotering

Investeringskostnader och data har erhållits ifrån leverantörer genom kontakt med kunniga säljare. Driftkostnader har Kyla genererad med evaporativ och sorptiv kyla omfattas heller inte av energikraven i Boverkets byggregler. Boverket föreslår vidare krav på inspektioner som en del av energideklarationssystemet. Kravet införs i lagen om energideklaration för byggnader.

Litteraturlista Hs20 Frikyla

Med sorptiv kyla slipper man använda kompressorer och miljöfarliga köldmedier,  av värmedriven sorptiv kyla. Till skillnad från konventionella sorptiva kylsystem, med extern tillförsel av enbart fjärrvärme, finns här anslutning till både fjärrvärme   evaporativ och sorptiv kyla, som till skillnad från kylmaskiner inte har några elkrävande kompressorer. Bägge systemen bygger istället på att luften kyls när den  21 dec 2015 Vår nya lösning kallas sorptiv kyla och lämpar sig för fastigheter som har fjärrvärme.

Sorptiv kyla

Alternativa användningsområden Luleå Energi

SORPTIV KYLA. snölagren. kylan tas från snö. snön som har lagret  ”Vanlig” ventilation 1 Sorptiv kyla 1.

Sorptiv kyla

DesiCool™ Sorptiv kyla Product information Naturlig luftkonditionering Låg driftskostnad Helt utan köldmedier Värmeåtervinning Konstant kyla Naturlig luftkonditionering Låg driftskostnad Helt utan köldmedier Värmeåtervinning Konstant kyla Nerladdningar … Varför Sorptiv kyla • Värme (spillvärme) istället för el • Inget köldbärarsystem behöver byggas till fläktrum. • Byggnadens installerade kyleffekt blir betydligt lägre eftersom kylsystemet inte behöver dimensioneras för kylning av tilluft. • Värmeåtervinningen betydligt bättre med sorptiv kyla. porativ kyla, som bygger på att luftens temperatur kan sänkas genom befuktning.
Uria aalge suomeksi

Sorptiv kyla

Kravet införs i lagen om energideklaration för byggnader. akviferer, olika vattenkällor (sjö, hav och vattendrag), sorptiv kyla, evaporativ kyla, uteluftkylare, snölager. Implementeringen av frikyla över lag inom det befintliga lokalbyggnadsbeståndet är ännu tämligen litet. Den vanligaste formen av frikyla för fuktkontroll.se Din lösning för sorptiv kyla Fuktkontrolls kompletta luftbehandlingsaggregat med sorptiv kylfunktion för kylning av luft utan kompressor eller köldmedium Med en energipartner vid din sida, som förstår och kan se dina specifika behov är du alltid i trygga händer. 2016 Neova AB, Sorptiv kyla för Neovas kunder Intern utredning i Neova med förslag för användning av Sorptiv kyla hos Neovas kunder. 2015–2016 Fortum, Processdesign, värmeåtervinning 22 MW (öppen fjärrvärme) Tagit fram systemdesign för återvinning av extern spillvärme, 22MW vid cirka 20– 25°C.

Kyla blir alltmer efterfrågat och är efter den varma sommaren mer aktuellt än fjärrvärme som råvara till fjärrkyla, så kallad sorptiv kyla eller absorptionskyla. InfraCitys anläggning för sorptiv kyla. Inkommande utomhusluft torkas i torkrotornvilket höjer temperaturen. I den roterande värmeväxlaren kyls luften ned igen. Frikyla finns runt omkring oss. T Lindholm.
Website history

Sorptiv kyla

Frånluftsfläkt sorptiv kyla installeras i framtiden kan detta minska belastningen på fjärrkylanätet under sommarmånaderna och samtidigt minska elanvändningen för kylning av byggnader. Slutsatsen blir därmed att sorptiv kyla är en ekonomiskt och energimässigt lönsam lösning att installera i Sorptiv kylteknik är en alternativ teknik för att kyla tilluften i ventilationssystem. I kontorslokaler är kostnader för kyla en betydande del av driftskostnaderna. I dagsläget kostar kyla mer än värme och kan dessa kostnader sänkas finns det pengar att spara. I takt med att Det kallas Sorptiv kyla. Den torra luften kan sedan kylas ned på ett effektivt sätt. Hela kylanläggningen drivs av fjärrvärme istället för med el och går med lite justeringar att koppla på och ta i bruk hos alla som har fjärrvärme installerat – om det finns plats.

Sorptiv kyla är ett alternativ och är en relativt ny teknik (första anläggningen installerades 1993). Det kallas Sorptiv kyla. Den torra luften kan sedan kylas ned på ett effektivt sätt. Hela kylanläggningen drivs av fjärrvärme istället för med el och går med lite justeringar att koppla på och ta i bruk hos alla som har fjärrvärme installerat – om det finns plats. Sorptiv kyla För att kunna sänka tilluftens temperatur så långt som möjligt, är det fördelaktigt att ha torrast tänkbara luft när uppfuktningen påbörjas. I den sorptiva kylprocessen är fuktningen från den evaporativa processen kompletterad med en torkning av tilluften innan den fuktas, se Figur 22. Med sorptiv kyla är källan till kyla avdunstning av vatten som får lufttemperaturen att falla.
Inbäddad journalistikFjärrvärmetidningen nr 4-2016 - E-magin - Tulo

Pratar sorptiv kyla imorgon på #Fjärrvärmedagarna. Be there! 22 aug. 2014 — Sorptiv Kyla • Luftbehandlingsaggregatet använder värme för att kyla 1T – Torkning (roterande vvx) 2T – Torr Kylning (vvx korsströms) 3T  1 juli 2004 — 04-05-19 Världens största anläggning med sorptiv kyla ligger i hotell- och affärskomplexet Infra City i Rotebro utanför Sollentuna. Slussen  25 dec.

Vi levererar nytt aggregat på Friskisk och Svettis - Pegil

Nu pågår intrimningen. Foto: Wihlborgs fastigheter. När det var dags  av D Eliasson · 2017 — De kyltekniker som jämförts i detta arbete är absorptionskyla, adsorptionskyla, sorptiv kyla & eldriven kompressorkyla. För att kunna jämföra de olika teknikerna.

Företaget tillverkar och säljer sorptionsavfuktare, samt kompletta luftbehandlingsaggregat med sorptiv kyla. Företaget säljer även kondensationsavfuktare samt  Aggregatet är utrustat med dubbla rotorer och är så kallad sorptiv kyla. Genom tillförsel av lagrad solvärme och vanligt vatten så kyls luften. Aggregatet ger 90  15 juni 2020 — PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla / 2020-06-15 / Förord.