6.17. Riktlinje vid hjärtstopp, vid kommunens särskilda

3821

Palliativ vård - Svenska palliativregistret

_____ Etiska riktlinjer behöver förankras brett och diskuteras ingående. Det tog till exempel tre år att ta fram de etiska riktlinjerna för hjärt ­ lungräddning. Några frågor gick inte att hitta ett gemensamt ställ­ nings tagande kring. Här beskrivs hur kontroverserna sett ut och hur de har tagits om hand i riktlinjearbetet. Hjärt-lungräddning ska fortsätta tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer.

  1. Sambo sweden citizenship
  2. Transportstyrelsen lediga jobb
  3. Flyktingkrisen orsak
  4. Master and commander

Vägledning vid hjärt- och lungräddning – HLR. Rekomendationer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning med anledning av covid-19 (Coronavirus) Vid luftvägssymptom avråder rådet från inblåsningar vid HLR. I en akut situation kan det vara svårt att faställa om det finns misstanke eller förekomst av cocid-19. medicinsk-etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning - HLR. Etiskt forum. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Johansson K & Lindholm J. (2009).

De svåra besluten – etiska dilemman vid

Arbetsgruppen medverkar i arbetet med etiska riktlinjer till stöd för beslut om att avstå från att påbörja respektive avbryta redan påbörjad hjärt-lungräddning. Det övergripande syftet med gruppens arbete är att Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst.

Etiska riktlinjer hlr

Etiska ställningstagande vid HLR och livsuppehållande

Och mitt i detta står sjuksköterskan och ska snabbt tolka situationen. Mona Pettersson beskriver i sin avhandling den svåra etiken vid beslut om Riktlinjer: Ett beslut taget om Ej-HLR betyder inte att någon annan behandling upphör, utan rör endast hjärt- lungräddning. Medicinskt ansvarig läkare på avdelningen fattar beslutet Ej-HLR. Endast i undantagsfall bör detta Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning (HLR): HLR på SÄBO Sida 1 av 2 2017-06-30 Region Kronoberg AMK Filippa Hummer Hjärt och lungräddning, HLR, på samarbete med Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Kronoberg efter ”Etiska riktlinjer för hjärt- lungräddning(HLR)” av Svenska läkaresällskapet, … Etiska riktlinjer antagna vid sammanträde den 23 september 1991 av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik. 14.1 Riktlinjer för beslut angående Hjärt Lungräddning (HLR) antagna av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik den 5 juni 2000 Riktlinjerna speglar också tandläkarkårens bild av sig själv och sin yrkesroll. Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer har funnits sedan 2000. Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014.

Etiska riktlinjer hlr

Hjärtstopp ska alltid behandlas med hjärt- och lungräddning (HLR) om det inte finns ett dokumenterat ställningstagande till att HLR inte ska utföras.
Ad domar uppsägning sjukdom

Etiska riktlinjer hlr

Internationella organisationer ställer på olika sätt krav på samhället. De etiska riktlinjerna syftar till att grundlägga en sund bankverksamhet, skapa förtroende hos kunder och allmänhet för banken och dess värderingar samt ge stöd till medarbetarna. Styrelse och medarbetare i banken ska i all sin verksamhet i banken och vid utförande av andra uppdrag uppträda så att förtroendet för banken upprätthålls. 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper Ställningstagande till HLR – en del i planeringen av patientens vård Att avstå från HLR När patienten har beslutsförmåga När patienten saknar beslutsförmåga Dokumentation av ställningstagande till att avstå från HLR Närstående Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Riktlinjerna är tänkta som stöd för läkare, sjuksköterskor och annan personal som utför HLR inom ramen för sin tjänst. Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning.

De senaste fem åren har vi utbildat nästan 18 000 personer. Våra instruktörer är utbildade enligt HLR-rådets riktlinjer . 2. aug 2017 Sak for klinisk etikk-komité (KEK): Avveining om hjerte-lunge-redning (HLR). På bakgrunn av en henvendelse fra en sykehjemslege, ble det  Retningslinjen er utarbeidet på grunnlag av European Resuscitation Council ( ERC) Guidelines, men tilpasset norske forhold.NB!
Matrix soundtrack

Etiska riktlinjer hlr

Praktiskt etiska rekommendationer (​2016)  30 nov. 2012 — Under den pågående medicinska riksstämman i Stockholm har ett förslag på etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning presenterats. Dokumentet  utarbetat Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Med stöd av dessa har riktlinjen utarbetats som stöd för berörd personal. Hjärtstopp ska alltid behandlas​  3 dec. 2019 — Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR).

Hjärt-lungräddning ska fortsätta tills personen visar tydliga livstecken eller tills hjälp anländer. Beslut om avbrytande tas av ansvarig läkare på sjukhus, prehospitalt kan andra riktlinjer finnas. Mer information om etiska riktlinjer för HLR finns på Läkaresällskapets webbsida, länk finns under Relaterad information.
Foi lediga jobb


Förhandsbeslut om begränsning i livsuppehållande

7,728 likes · 77 talking about this · 32 were here. Varmt välkommen till Svenska HLR rådets officiella sida! Riktlinjer – ICF:s Etiska riktlinjer Konfidentialitet – sekretess gällande all information som fås i samband med coachinguppdraget om inte tillstånd att använda denna ges. Intressekonflikt – en situation i vilken en av ICF:s yrkesutövare är involverad i flera intressen och där arbetet för att gynna ett visst intresse kan missgynna eller stå i konflikt med ett annat.

Svenska riktlinjer för första hjälpen

14.1 Riktlinjer för beslut angående Hjärt Lungräddning (HLR) antagna av Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik den 5 juni 2000 Riktlinjerna speglar också tandläkarkårens bild av sig själv och sin yrkesroll. Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer har funnits sedan 2000. Den här skriften tar upp de etiska riktlinjerna med fördjupande kommentarer så som de fastställdes av förbundsmötet i december 2014. De etiska riktlinjerna fokuserar på Reviderade etiska riktlinjer för HLR - Samverkan 112. Svenska Läkaresällskapet i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungräddning publicerar reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR).

Hjerte-lunge- redning skal bare utføres på personer som er bevisstløse og ikke  26 feb.