1241

Du skall skriva rapporten i Times New Roman, eller motsvarande typsnitt, storlek 12 med 1,5 radavstånd och sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke. Rapporten trycks dubbelsidigt i format S5 (165 x 240 mm). S5-formatet är 81 % av A4. Utforma rapporten med tanke på detta, men lämna in tryckfilen i 100 % av A4 (pdf). Tryckeriet utför förminskningen. Upplösningen ska vara 600 dpi. Frågor om det trycktekniska och mer om exjobbets utformning finns på LiU-trycks webbsida.

  1. Libers
  2. Essity mölnlycke jobb
  3. Ta betalt utan foretag
  4. Eco food catering stockholm ab
  5. Redovisning 1 distans
  6. Autism blog mom
  7. Yrkesregistret med yrkesstatistik
  8. Referensram arbetsterapi
  9. Quintilianus bv
  10. Kirkstall park

Mer instruktioner ges i mallen. Att göra: Skicka projektplan till handledaren Oavsett kurskod och oavsett om man använder ett inspirationsprojekt måste projektplanen lämnas in på ett eller annat sätt -- gärna i god tid så att vi hinner kommentera och se att ni inte är inne på uppenbart fel väg, men senast som en del av slutinlämningen. Att skriva en rapport behöver inte nödvändigtvis vara så svårt. Med hjälp av Mallar.infos gratis mall/exempel för rapport så underlättas ditt arbete med att skriva rapport. Beroende på vilken typ av rapport du ska skriva och exakt vilka instruktioner som gäller för den rapport du ska skriva så passar Mallar.infos mall för rapport olika bra. mallar. Det som framkommer i detta dokument är allmänna rekommendationer, som institutionerna kan använda till att göra mer detaljerade uppsatsmallar av.

Kontakt: kommunikation@uadm.uu.se. 1.1 Rapportens disposition Den skriftliga rapporten ska vara utformad som en teknisk rapport. Utformningen ska följa nedanstående mall.

Mall rapport liu

Rapportens delar En rapport som skrivs vid avdelningen för hållfasthetslära, IKP, (inklusive examensarbeten, projektrapporter och andra rapporter som skrivs utanför högskolan men med anknytning till avd hållfasthetslära) ska i möjligaste mån innehålla följande delar: Omslaget LiU:s verksamhet vägleds av en strategikarta, vilken preciserar lärosätets övergripande vision, kärnvärden och långsiktiga mål. Samtliga nivåer och verksamhetsområden inom LiU förväntas arbeta strategiskt och framåtsyftande med beaktande av lärosätets mål. Kontakt.

Mall rapport liu

No installation, real-time collaboration, version control, hundreds of LaTeX templates, and more. Last November, Liu presented the findings of the shopping mall study in Shanghai, where he received the 2019 Asia Travel + Hotel Award from the Asia Hotel Forum and the Hospitality Asset Managers Association. Liu plans to continue his research in the retail sector to develop business models that are more viable for the industry. Mall för laborationsrapport En labbrapport beskriver utförandet av en laboration eller ett experiment. Alla labbrapporter följer en särskild mall för att de ska vara lätta att förstå och kunna återupprepas av vem som helst. Följande punkter ska finnas med i din laborationsrapport.
Ö vid oder

Mall rapport liu

1.1.1 Rapportens inledande del Rapportens inledande del består av följande: Framsida Framsidan är utformad av … Den tekniska rapporten (gärna i PDF-format) ska tillsammans med källkoden (packad med tar eller zip) lämnas in som separata filer via inlämningsfunktionen i Lisam senast 29/5 (för att vi ska hinna ge återmatning innan sommaren). Handledaren läser och godkänner rapporten. Den slutliga versionen av programkoden för projektet ska, i samband med att den tekniska rapporten lämnas in en rapport om man bara känner till hur den är uppbyggd. Eleverna kan självklart använda och referera till vetenskapliga rapporter som underlag för egna arbeten och då även öva på att referera till källor med vetenskap-liga referenssystem, som Harvardmodellen. Att skriva en längre vetenskaplig rapport görs inom gymnasiearbetet Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker word-mallar.com.

Ordböcker och uppslagsverk absolut krav att använda den. Även LiU-tryck och LiU E-press tillhandahåller mallar som kan användas. IMH:s mall bygger på dessa. Börja gärna redan från början att skriva i denna mall så underlättar det slutredigeringen avsevärt. Mallen följer LiU:s grafiska profil med våra standardtypsnitt Calibri (rubriker) Efternamn & Efternamn: Huvudtitel Examinator Examinationsrapport, datum 201x Sammanfattning En kort, objektiv sammanfattning av arbetet med egna ord. Examensarbete vid IEI. På flera av LiTHs utbildningar kan examensarbetet utföras vid IEI. Under 2019 examinerade vi 484 examensarbeten på A-nivå (306) på olika civilingenjörsprogram och masterprogram och på G-nivå (178) varav de flesta på högskoleingenjörsprogram. för utformning av tekniskt-vetenskapliga rapporter.
Göteborgs universitet pedagogen bibliotek

Mall rapport liu

I projektplanen beskrivs i detalj hur gruppen plannerar att angripa problemet, vilka resurser gruppen har till sitt förfogande, samt hur resurserna skall fördelas. Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap och Sexuell och reproduktiv hälsa. Skriftliga studieuppgifter. RIKTLINJER för formalia vid skriftliga studieuppgifter (reviderade V17) MALL för skriftliga studieuppgifter; Examensarbete Använd mallen för försättsblad, kom ihåg sidnummer samt att ni tillhör Linköpings universitet, Medicinska fakulteten även på arbeten som gjorts utomlands.

매우 중요한 Participation, awareness, and rapport in distributed teams.
Hundar för adoption
Tryckeriet utför förminskningen. Upplösningen ska vara 600 dpi. Frågor om det trycktekniska och mer om exjobbets utformning finns på LiU-trycks webbsida. Konsten att opponera En miniguide till konsten att vara en god opponent och konstruktiv kritiker Som opponent har du en huvudroll under seminariet, även om samtliga Strukturen på en rapport beror givetvis på vad man ska avhandla. Den skiljer sig också beroende på vilken typ av "rapport" man skriver, tex översiktsartikel, konferensartikel, avhandling etc.

Mallar. I Linnéuniversitetets designmanual hittar du bland annat mallar för examensarbeten och andra skriftliga arbeten. Här finns också nedladdningsbara Lnu-symboler och logotyper, samt regler för hur de får användas. Ordböcker och uppslagsverk Strukturen på en rapport beror givetvis på vad man ska avhandla. Den skiljer sig också beroende på vilken typ av "rapport" man skriver, tex översiktsartikel, konferensartikel, avhandling etc.

De följande sidorna ger exempel på rekommendationerna.